Репертоар на театарот

НУЦК ,,Марко Цепенков,,

Петок – 16.11. 2012  -19.30 часот

,,Змејовата невеста,, режија Нела Витошевиќ

Сабота – 17. 11.2012  -19.30 часот

,,Од кол на кол 2,, режија Коле Ангеловски

Loading