ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА НОВИ ИЗВОРИ

Советниците дадоа виза за изработка на физибилити студија за изнаоѓање на нови извори на вода за обезбедување на градот во кризни периоди. Практично тоа ќе е проект за отстранување на ризиците од недостиг на вода во случај на отежнато снабдување од регионалниот водовод Студенчица. Студијата е проектирано да вреди пет милиони денари.

Почеток за имплементација е март 2013 година, а завршувањето ќе е во декември.  

Loading