ДРЕН ВО БИТОЛА

Изложба на 20 дела создадени од годинешните учесници од петата колонија Дрен е отворена во ЦК во Битола. Изложбата е во рамките на соработката на двата културни центра.  

Loading