Репертоар на Театарот

НУЦК,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ,,

Петок – 19.30 часот

,,Од кол на кол 2,, режија Коле Ангеловски

Сабота – 19.30 часот

,,Многу врева за ништо,, режија Ива Милошевиќ

Loading