ЗБОГАТЕНА БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИЛЈАДА КНИГИ

Во Библиотеката “Борка Талески” се набавени нови 1000 примероци  книги – белетристика, стручна литература, лектири. Тие веќе се достапни за читателите.

Во чест на празникот  “Свети Кирил и Методиј”, Библиотеката пак ја намали цената за упис. Заинтересираните ќе можат да земаат и враќаат книги со членарина од само сто денари годишно.

Loading