ПУБЕРТЕТ

ПУБЕРТЕТ

 

Наше дејче пубертејче

удри кучка по слабина

да ти пушти киселина

да ти биди медицина.

 

Ката вечер да се миеш

соно сладок да го спиеш

да си љубиш лично момче

педа човек лакот брада

 

Мала ти се маже

сама себе се прелаже

нема ора ни да водиш

скоро ти ќе се породиш

 

Прво лето да си близна

второ лето цела тројка

да си слична како коза

да се видиш коски кожа

 

Твојто момче лакот брада

дете води испод рака

како баба од сто лета

оти сама ти залета

 

Автор

Томе Велјаноски Марулецо

Loading