ПЛАНИНАРСКИ МАРШ ОД “КАРТУШ”

Не мируваат “картушовци”. Иако редуцирани, пак фатија да “шпартаат” низ околинава. Овојпат под нозе им се најде течението на Градешка Река, почнувајќи од селото Градешница до изворите. Уживале 30-тината планинари, гледајќи ја најчистата река што се влива во Црна Река. Маршрутата била долга 16 километри низ предел, послан со ливади и дабова, букова и иглолисна шума. По завршената “домашна задача” се вратиле да ги средат спомените.  

Loading