Репертоар на театарот

НУЦК ,,Марко Цепенков,,

Сабота, 21 април – 20.00 часот

,,Мангите пијат чај,,

Четврток, 26 април – 20.00 ч.

,, Тапани во ноќта,,

Loading