Се интензивира градбата на салата во ,,…Ричко,,

Во СУ “Ристе Ристески – Ричко” во тек е изградбата на новата спортска сала со седишта за навивачи. Спортот и часот по физичко образование се здравје, спротивност на опасностите  кои демнат над младите. Тој ги учи младите да се борат во животот, да учествуваат во колективна игра и да станат индивидуи – посочи градоначалникот Марјан Ристески.

Loading