Графики од Жарко Стевковски

Со изложба на 20 графики на тема “Збир на ликовни значења” во галеријата на ЦК “Марко Цепенков” од вечерва се претставува  графичарот Жарко Стевковски од Скопје. Ја истражувам и ја осознам методата на уметноста и што таа значи. Сликите се создавани од 2009 до 2011 година и се со автентичен ликовен ракопис. Основните алатки за примена во делата се од длабоко печат, молив, пастел, јаглен, сува игла, бакропис, акватинта, мецотинта… – вели авторот. Стевковские магистер за графички техники. Имал самостојни изложби во Скопје и во Куманово.

Портрети на Конеска

Уметницата Марина Конеска од синоќа во клубот Мираж се претставува 30 портрети и апстракции за 8 Март

Loading