Лаптоп за терапија

Лап топ и проектор доби Клубот на лекувани алкохоличари од градоначалникот Марјан Ристески. Компјутерската опрема на членовите на Клубот ќе им помогне во извршувањето на секојдневните обврски. Клубот работи успешно и придонесува лицата зависни од алкохол побрзо да го совладаат порокот.

Loading