Откритијата од Стибера на изложба во Скопје

Стотина предмети – керамички садови, фрагменти и делови од мермерна портретна пластика ископани годинава на локалитетот Стибера се изложени на годишната изложба Археологија 2011 во Скопје. Прилепскиот Музеј ја запознава јавноста со вредното богатство ископано во Стибера.