Два сертификата за погонот за “Цевитана”

Во Витаминка

Од соодветното сертификационо тело во Холандија, гигантот во прехранбената индустрија Витаминка обезбеди сертификат за стандардот ИФС за погонот за производство на “Цевитана”. Со сертификатот се потврдува високиот квалитет на напитокот. Паралелно, истиот производствен капацитет доби и сетификат ХАЦЦП, што е верификација за задоволување на меѓународните стандарди за условите и технологијата за производство.

Loading