ТРЕТИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 18 ОКТОМВРИ 1998 ГОДИНА

Третите повеќепартиски избори во Македонија се одржаа на 18 октомври 1998 година. Се гласаше по два изборни модели: мнозински и пропорционален. Граѓаните заокружуваа на две ливчиња, а правото на глас во прилепскиот регион го остваруваа во четири изборни единици, според тогашниот закон, во ИЕ 35, 36, 37 и 38. Прилеп беше поделен на три изборни единици, додека Кривогаштани, Витолиште, Долнени и Тополчани беа во една изборна единица.

КАНДИДАТИ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА МНОЗИНСКАТА ЛИСТА НА ИЕ 35

1. Аспарух Крстески – КПМ

2. Александар Ристески – СДСМ

3. Ристе Лесноски – ВМРО- ДП

4. Ѕвонко Мирчески – коалиција ВМРО- ДПМНЕ – ДА

5.Благоја Самакоски – СПМ

6.Сашо Богданоски – коалиција ЛДП -ДПМ

7. Глигур Јованоски – коалиција – МААК, ДП, МА

КАНДИДАТИ ВО ИЕ 36

1. Ѕвонко Тодороски – КПМ

2.Димитар Димески – СДСМ

3.Александар Најчески – Независен кандидат

4. Ќиро Стојаноски – ВМРО – ДП

5. Зоран Стефаноски – СПМ

6. Вангел Мошков – Македонска национална коалиција, МААК , ДП

7. Ристо Николоски- Коалиција ЛДП – ДПМ

8. Трајко Гешоски – Коалиција ВМРО – ДПМНЕ – ДА

КАНДИДАТИ ВО ИЕ 37

1. Михајло Атанасоски- СДСМ

2. Љупчо Дунимаглоски-Македонска национална коалиција,МААК,ДП

3. Киро Тошески – КПМ

4. Влатко Најдоски- ВМРО – ДП

5. Пемба Узеиорска – Независен кандидат

6. Жарко Караџоски – Коалиција ВМРО – ДПМНЕ – ДА

7.Цветанка Маркова – СПМ

8. Стојан Дамчески – Коалиција ЛДП – ДПМ

КАНДИДАТИ ВО ИЕ 38

1. Гоце Белески – СПМ

2.Кирил Настески – СДСМ

3. Живко Јовески – Коалиција ВМРО – ДПМНЕ- ДА

4. Ѓорѓи Придаенкоски – Коалиција ЛДП – ДПМ

5. Благоја Ачкоски- ВМРО – ДП

6.Мехмет Рушитоски – ПДП

7. Благоја Ѓорѓиоски – Македонска национална коалиција, МААК, ДП

8. Димко Макалоски- КПМ

Кандидати за пратеници на пропорционалната листа

Рубин Белчески- СДСМ

Рената Керпичоска – ВМРО – ДПМНЕ – ДА

Роза Топузова – Кареска – ЛДП – ДПМ

Милорад Думбалоски – Социјалистичка партија

Зоран Тодороски и Миле Андоноски – МААК конзервативна, Македонска алијанса и Демократска партија

Loading