СЕ ВРАЌА ЛАБОРАТОРИЈАТА ВО ТУТУНСКИ

Со пари од Здравствениот дом, полека се ревитализираат лабораториите во Здравствениот дом, потоа во Центарот за јавно здравје и во амбулантата во Тутунскиот комбинат. Интенцијата осовременување на лабораториите со модерна опрема. За “враќање во живот” на лабораторијата во Тутунски се вложуваат 9000 евра. Се опремуваат и лабораториите во селата. Нова опрема ќе добијат лабораториите во Кривогаштани и Дебреште.