НАГРАДЕНИ УЧЕНИЧКИ МАСКИ

Со први награди се закитија Доен Сулејманоски од СОУ “Кузман Јосифоски – Питу”, Наталија Стојаноска од СОУ “Ѓорче Петров” и Андреа Ѓорѓиевска од гиманазијата “Мирче Ацев”. Наградени беа и Христина Богеска, Надица Темелкоска, Саше Здравески, Мила Ацеска, Марија Аљакоска, Ѓулчин Арифоска, Живе Ѓорѓиоски, Наталија Цветаноска, Изабела Јошеска, Елена Лоџева, Душко Касниоски, Ѓореска Елена и Марио Андоноски на изборот за најдобра детска маска и цртеж за “Прочка” во ЦК “Марко Цепенков”. За сите имаше парични награди. Креативни и оригинални маски изработија учениците од основните и средните училишта.

Loading