ШТО Е ЉУБОВТА

Љубовта е птица, нежна како свила

и како некоја шумлива вила.

Љубовта и кај нас се досели.

Таа е хумана и треба да се чува,

зашто со богатство не се купува.

Љубов да има меѓу нас,

Љубов да владее секој час.

Јована Костоска

ОУ,,Кочо Рацин,, – Прилеп

Loading