РЕПЕРТОАР НА ТЕАТАРОТ

НУЦК”Марко Цепенков” – Прилеп

 

Репертоар на прилепскиот театар

 

Сабота, 4 декември

“Антица”, режија Бранко Брезовец

почеток – 19.30 часот

 

Понеделник, 6 декември

“Антица”, режија Бранко Брезовец

почеток – 19.30 часот

 

Вторник, 7 декември

“Антица”, режија Бранко Брезовец

почеток – 19.30 часот

Loading