ИЗЛОЖБА НА КАРОЛИНА МИЦЕВСКА ВО РАДОВИШ

“Момент на впечатоци” е тематската изложба на со 20 фотографии од Каролина Мицевска, што вечерва ќе биде поставена во Радовиш. Фотосесијата е направени при посета на руските градови Сизран и Москва. Мотивите побудиле извесни асоцијации на родниот град и неговиот урбан колорит. Се соопштува врската, сличностите и одредени поклопувања меѓу двата далечни града, слични според културата, традицијата, старите градби – вели писателот Петар Петрески.

Loading