ИСПРАВКА

Во минатиот број, во веста ,,Фонтана во ОУ,, Блаже Конески,, во рубриката – Петка, направен е технички пропуст. Наместо ликовен педагог Ицко Кебакоски, треба да биде Ицко Ефтимоски. Се извинуваме за ненамерниот пропуст.

Loading